?האין מרבית האנשים טיפשים מדי בשביל שחברה חופשית תעבוד

זה מצער אותנו שאנחנו צריכים לכלול את השאלה הזאת במקבץ שאלות ותשובות על אנרכיזם, אבל אנחנו יודעים שאידיאולוגיות פוליטיות רבות מניחות במפורש שאנשים רגילים הם טיפשים מכדי להיות מסוגלים לנהל את חייהם ואת החברה. כל ההיבטים של האג'נדה הפוליטית הקפיטליסטית, משמאל עד ימין, מכילים אנשים שטוענים את הטענה הזו. יהיו אלה לניניסטים, פשיסטים, פביאנים או