כיבוש הלחם/ פרק חמישי – אוכל

פרק חמישי - אוכל I אם אנחנו רוצים/ות שהמהפכה שעתידה לבוא תהיה מהפכה חברתית יהיה עליה להיות שונה ממהפכות העבר לא רק במטרותיה, אלא גם בשיטותיה. כדי להשיג מטרה חדשה, צריך גם שיטות חדשות. שלוש התנועות החברתיות הפופולאריות ביותר שנוכחנו בהן בצרפת במאה השנים האחרונות שונות אחת מהשנייה בדרכים רבות, אבל יש להן מחנה משותף