ב9.9.17 צעדנו במצעד בעלי-החיים שהתרחש בתל-אביב. המצעד מראה על התפתחות חיובית ביחס לזכויות בעלי-חיים בישראל, ובעולם בכלל. ועדיין, המצעד היה מאוד מבולגן ולא היה ברור מה המסרים שהוא מנסה להעביר. הדרישות של המצעד, להפסקת המשלוחים החיים והסחר בפרוות, היו רחוקות מאוד מהדרישות המקוריות, והרדיקאליות, של התנועה לזכויות בעלי-חיים: שחרור מלא של כל בעלי-החיים.
הגענו למצעד, כדי קודם כל לתמוך בשחרור בעלי-החיים, הכלואים במחנות הריכוז וההשמדה, תחת שלטון בעלי-ההון. הגנו לשם גם כדי להביא מסרים חירותניים לצעדה מפוזרת ומבולגנת, עם מסרים סותרים.

קראנו לשחרור בעלי-החיים, העובדות והעובדים, תמכנו במאבק הנכים/ות, בשחרור להטבפא"קי ובכל שאר המאבקים של המדוכאות והמדוכאים.

לכל אלו שצעדו איתנו, ולאלו שהצטרפו אלינו במהלך המצעד – היה נהדר לצעוד ביחד, וכן לקבל תמיכה רחבה יחסית של שאר הצועדות/ים במסרים טבעונים חירותנים. אנחנו מקוות לראות אתכםן גם בפעילויות הבאות.