האל והמדינה הוא כתב ביקורת חברתי על הדת, מזווית חברתית שמתנגדת לשלטון מכל סוג שהוא, הן בשמיים והן בארץ. 

האל והמדינה, PDF

_____
חלק ראשון

חלק שני

חלק שלישי

קרדו קה אבסורדום, חלק רביעי