מעל ל-100 א/נשים הגיעו למחות כנגד האשמת הקורבן ותרבות האונס. ביחד אנחנו חזקות. ביחד נביס את הפטריארכיה והקפיטליזם

Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo
Ahdut| photo