כיבוש הלחם – פרק ראשון / אוצרותינו

פרק ראשון – אוצרותינו האנושות התקדמה רבות מאז אותם זמנים קדומים בהם היא נהגה להכין את כליה מאבני צור וחיה מהיד לפה, בעודה משאירה לילדיה מורשת דלה- מחסה של מערה ומעט מכשירים גרועים, וכמובן, את הטבע, העצום, זה שלא הבינו אותו, הזוועתי, שאיתו היה על האנשים להילחם כדי לשרוד את חייהם האומללים. במהלך הזמן העצום