כאן שמנו את כל המאמרים שלא היינו בטוחות איפה לשים, או אלו שהיו לבד בקטגוריה:

אירועים מעוררי תקווה מ-2017

עבודה, קהילה, פוליטיקה, מלחמה

אנטישמיות במרחב האקטיביסטי

הגיגים / אילן שליף 

חדוות המהפכה / קן נב

על "טבע האדם" 

אמונה ודת