אנרכיזם הוא פרקטיקה ותיאוריה סוציאליסטית מהפכנית ששואפת להפיל את הקפיטליזם באמצעות התארגנות עצמית של המדוכאות והמדוכאים, ובהתנגדות חריפה לשימוש במנגנון המדיני.

אנרכיזם: שאלות ותשובות / איאן מק'קאי

כיבוש הלחם – פרק שלישי / אנרכו קומוניזם

מבוא לאנרכיזם: תיאוריות סוציאליסטיות חירותניות

האם אנרכיה אפשרית? / אלכסנדר ברקמן

מה זה אנרכיזם? / אלכסנדר ברקמן

אנרכיזם והזמן שלנו – נסטור איבאנוביץ' מאכנו

מה היא אנרכיה? / פיוטר קרופוטקין

אנרכיזם חברתי או אנרכיזם של סגנון חיים? תהום בלתי ניתנת לגישור