המדינה היא גוף שקיים בחברה המעמדית. היא ריכוז של כוח בידי מעטים, היא אוסף המוסדות (הכלכליים, הפוליטיים, הצבאיים וכדומה) שמנהלים את החברה בידי לקיחת כוח מכלל האנשים.
לאומיות היא תנועה פרו-קפיטליסטית שקמה בעקבות תנועת ההשכלה ששאפה להקמת מדינות ריכוזיות, בעיקר באירופה.

בקטגוריה הזאת תמצאו ניתוח של המדינה ומוסדותיה וכל של התנועה הלאומית.

כליאה ועונשין

משטרה

מדינת הלאום / אפו

כוח נגד תרבות

ממדינת השליטה לפרקטיקה של כוח נטישה / ג'ורג'יו אגמבן 

מדינה ופשיזם

פשיסטים – כלי שרת של המדינה / פיטר גלאדרלאוס 

המשיכה המתמשכת שבלאומיות / פרדי פרלמן

חוק וסמכות/ פיוטר קרופוטקין