כלכלה היא הדרך בה חברה מסדירה את יחסי ייצור המשאבים שלה וכן את חלוקת המשאבים.
בקטגוריה הזאת, כמו בעולם המודרני בכלל, תמצאו שתי קטגוריות:

סוציאליזם

קפיטליזם