jלפני שלושה ימים הגיעו מספר חברי אחדות להפגנה מול הכרמלית לתמיכה בעובדים, לאחר יומיים של עיצומים ושביתות של עובדי הכרמלית, על הסירוב של עיריית חיפה הנצלנית לחתום עם העובדים על הסכם קיבוצי בסיסי ביותר.
בעקבות העיצומים של העובדים, הנהלת הכרמלית מנסה להפחיד את העובדים , כאילו היא מנסה להוכיח שבעלות ממשלתית רעה לעובדים בדיוק כמו בעלות פרטית, והזמינה אותם לשימועים עם מנכ"ל הכרמלית. לאחר ההפגנה התברר שהשימועים שנקבעו להיום, בוטלו. אפשר לראות בכך ניצחון נוסף במאבק נגד העירייה הניאו-ליברלית של חיפה, לאחר שכבר נמנעה הפרטת הכרמלית.

אנחנו מקווים שבקרוב העובדים של הכרמלית יזכו לקצת נחת בדמות הסכם קיבוצי שישפר את התנאים שלהם, ושהמאבק לא ייפסק, עד ש, כפי שצעקנו בהפגנה:
"הכרמלית לעובדים – לרסק ת'מנצלים".