אנרכיזם –  דוקטרינה חברתית המכסה לא רק את הצד החברתי כפי שבא לידי ביטוי במילונים פוליטיים או בעצרות בעלות אופי תעמולתי, אלא דוקטרינת חיי אדם רחבה. תוך כדי תהליך בניית המצע המקיף שלו אנרכיזם מציב בעיה מרכזית אחת: כיצד ניתן לכסות את כל העולם ולהתגבר בדרך על כל המכשולים המוצבים בפנינו על ידי מדע קפיטליסטי – בורגני ולפרוס בפני אדם הסבר על מבנה העולם, ודרך כך להתקרב אל האדם ולעזור לו להרגיש בתוך עצמו, במודע, את האנרכיזם הטבוע בו מטבעו ושחלקים ממנו האדם מרגיש בתוכו תמיד? באמצעות הצבת שאלה זו אנרכיסט מפתח אמצעי לגירוש רוח העבד שבו, כמו מתוך אלמנט המהווה את החלק הבלעדי שיכול להיות ריאלי לאנרכיסט,  כי רק באמצעות רצונו אנרכיזם יכול להפוך לדרך חיים. בתהליך ההתפתחות שלו אנרכיזם חסר גבולות.

– לאנרכיזם אין איפה להינעל ולהיפסק.

– אנרכיזם, כמו החיים עצמם, לא מכיר בנוסחאות סופיות בהישגים שלו.

 באופן תאורטי אנרכיזם בזמנינו נחשב כחלש, לא מפותח דיו ואפילו כדוקטרינה אשר לא מובנת נכון. רבים ממבטאיו של אנרכיזם מדברים, חושבים, עובדים עליו, רבים כמהים לו (אני מניח כי אם מי מחברים באמת כמהה אליו תוך כדי המחשבה והעבודה עליו, אזי הכמיהה עולה מתוך חוסר אונים לבטא מתוך משרד את האמצעים החברתיים שיובילו לפעולות חברתיות, אמצעים אשר כה חיוניים לאנרכיזם בימינו. למעשה האנרכיזם חי בכל מקום בו נמצאים חיי אדם. אולם, עקב רדיפה אכזרית המתבצעת נגד אנרכיזם הוא יכול להיות מובן לאדם רק במקום בו יש לו תלמידים – תלמידים אשר מתעקשים להתיר את כבלי פסיכולוגיית העבדות השלטת בימינו, תלמידים השואפים לשרתו תוך כדי חשיפה של הנסתר בו ועל ידי כך לסלול דרך לנצחון האנרכיזם על פני רוח העבדות.

מכאן שתי הנחות:

– אנרכיזם משמר את המגוון בחיים בביטויו ובמעשיו אך מכיר באחדות מהותם.

– אנרכיזם הוא לעולם יהיה מהפכני ומאמין רק בשיטות מהפכניות במאבקו נגד מדכאים באשר הם.

 מזווית זו, כלוחם מהפכני אשר דחה את כל שיטות המשטר ואת החוקים שנכתבו על ידו ושרואה את עצמו כחלק מחברה הדוחה מתוך עצמה משטרים, יותר ויותר מתקבל האנרכיזם על ידי החלקים המדוכאים של החברה. הדבר מעיד על כך שאנרכיזם בעת זו לא יכול להישאר בתחום מחשבתה של קבוצה מצומצמת. ההשפעה של האנרכיזם על נפש ההמון ועל מאבקיו ברורה. כדי שאת השפעתו של אנרכיזם ההמון יקבל בצורה מחושבת על האנרכיזם להתחמש בכלים חדשים ולצאת לדרך פעולות חברתיות עכשיו, בעת שלנו.

1925

תרגום מרוסית: ישראל חינטייב